Jobbe i Norge og folketrygden

Når du arbeider i Norge skal du være medlem i folketrygden. Det finnes unntak, se under.

Grensearbeider

Bor du i ett EØS-land og arbeider i et annet og reiser hjem til bosettingslandet daglig eller minst én gang pr uke, er du grensearbeider.

Arbeid i Norge

Når du arbeider i Norge skal du være medlem i folketrygden. Du skal ikke være medlem hvis du arbeider midlertidig for din utenlandske arbeidsgiver i Norge.

Arbeidstaker på norsk sokkel

Når du arbeider på norsk sokkel er du pliktig medlem i folketrygden. Dette gjelder om du er bosatt i Norge eller i andre land. Du skal betale trygdeavgift til Norge og har rettigheter etter folketrygdloven.

Arbeidsledighetstrygd (dagpenger) og EØS-land

Dagpenger kalles ofte arbeidsledighetstrygd i andre EØS-land. Her kan du lese om hvor du søker arbeidsledighetstrygd etter jobb i EØS-land, eller ønsker å reise til et EØS-land for å søke jobb med dagpenger fra Norge.