Arbeid i Norge

Når du arbeider i Norge skal du være medlem i folketrygden. Du skal ikke være medlem hvis du arbeider midlertidig for din utenlandske arbeidsgiver i Norge.

For arbeid i Norge er det ulike regler, avhengig av om du kommer fra Norden og EØS-land, fra land med trygdeavtale eller land utenfor EØS som ikke har trygdeavtale.

Alle som arbeider i Norge er pliktige medlem i folketrygden fra første arbeidsdag. Du har rett til dekning av medisinske utgifter i Norge og får pensjonsopptjening etter reglene i folketrygden når du er medlem.

For å bli unntatt må du dokumentere at du har tilsvarende dekning.

Fra Norden og EØS-land

Når du kommer fra et annet nordisk land for å arbeide i Norge, har du rett til å overføre opparbeidede trygderettigheter.

Hvis du fortsatt er bosatt i et annet nordisk land og ønsker å oppholde deg i hjemlandet når du mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger fra Norge, kan du få hjelp til å komme tilbake i arbeid fra myndighetene på hjemstedet ditt.

Les mer om å være bosatt i Norden med ytelser fra annet nordisk land.

Når du kommer fra et EØS-land for å arbeide her, er du pliktig medlem i folketrygden fra første dag, med mindre du er utsendt arbeidstaker fra hjemlandet.

Hvis du er utsendt arbeidstaker fra et annet EØS-land, må du dokumentere dette med skjema A1. Når du er utsendt har du ikke rett på ytelser fra NAV, men du har rett til helsetjenester i Norge for hjemlandets regning.

Fra land med trygdeavtale utenfor EØS

Du blir pliktig medlem fra første arbeidsdag, med mindre du er utsendt arbeidstaker fra hjemlandet.

Hvis du er utsendt arbeidstaker må du dokumentere dette med særskilt skjema fra trygdemyndigheten i det landet du er utsendt fra. Når du er utsendt arbeidstaker fra Canada eller USA, er du unntatt fra medlemskap i pensjonsdelen. Du blir pliktig medlem av helsedelen med rett til dekning av medisinske utgifter i folketrygden.

Fra land uten trygdeavtale

Alle som arbeider i Norge er pliktige medlem i folketrygden fra første arbeidsdag. Du har rett til dekning av medisinske utgifter i Norge og får pensjonsopptjening etter reglene i folketrygden når du er medlem.

Søke jobb i Norge?

NAV kan gi deg informasjon og nyttige tips til jobbsøk.
Workinnorway.no - en veiviser for deg som ønsker å jobbe i Norge.