Barnetrygd og utland

  • hvis en av dere som er foreldre arbeider i Norge, på norsk kontinentalsokkel eller på norsk skip mens den andre forelderen bor med barnet
  • hvis foreldrene som bor med barnet er pliktige eller frivillige medlemmer i folketrygden
  • hvis en av dere som er foreldre mottar pensjon fra Norge på grunnlag av tidligere yrkesaktivitet
  • hvis begge foreldrene bor i Norge og barnet skal oppholde seg i et annet EØS-land.