Sykmeldt - hva nå?

Blir du sykmeldt, trenger du å vite hvilke regler som gjelder mens du er syk og hva som kreves for å få utbetalt sykepenger.

Sykmelding

En sykmelding er aktuell når det er medisinske grunner som hindrer deg i å være på jobb. Den som sykmelder deg skal alltid vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at du må være borte fra arbeidet, både første gang du blir sykmeldt og senere. 

Tannleger, manuellterapeuter og kiropraktorer har rett til å skrive sykmeldinger ved enkelte diagnoser.

Dersom sykmelding er nødvendig, skal gradert sykmelding være første alternativ. Les om ulike former for sykmelding.

Hos de aller fleste fastleger får du digital sykmelding. Du finner den ved å logge deg inn på nav.no - Ditt sykefravær. Herfra kan du sende sykmeldingen til arbeidsgiveren din.

Hvis du ikke finner sykmeldingen din på nav.no, kan det hende at den ikke er sendt digitalt fra den som har sykmeldt deg, dette gjelder blant annet sykmeldinger som blir skrevet ut på sykehusene. Du kan lese mer om digital sykmelding.

Har du en tilbakedatert sykmelding?

Hovedregelen er at sykmeldingen først kan starte fra og med den dagen du var hos legen. Men det finnes unntak fra hovedregelen, for eksempel dersom det ikke var mulig å få time hos legen din tidligere. Da må det komme klart frem i sykmeldingen at fraværet ditt startet tidligere. Dette vil legen din vurdere og beskrive i sykmeldingen. 

Sykepenger

Det er NAV som avgjør om sykmeldingen gir deg rett til sykepenger.

Det er ulike regler avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Se hvilke regler som gjelder for deg og hva du må gjøre for å få sykepenger.

Hvis du blir syk før eller mens du er på ferie, kan du ha krav på å få utsatt feriedagene. Les mer om sykdom i ferien på arbeidtilsynet.no. Vær oppmerksom på at det er egne regler hvis du er sykmeldt og har tenkt deg utenlands.

Har du en langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan du eller arbeidsgiveren din søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Er du gravid og frisk, men arbeidet eller forhold på arbeidsplassen kan skade fosteret, kan du ha rett til svangerskapspenger.

Du kan komme tilbake tidligere

Visste du at du kan begynne å jobbe igjen før sykmeldingsperioden er utløpt? Du trenger ikke lenger gi beskjed til NAV på forhånd. Det er heller ikke nødvendig å be legen om friskmelding. Du friskmelder deg selv og gjør bare en avtale med arbeidsgiveren din. Les mer om muligheten til å friskmelde seg selv.

Stress og bekymring når livssituasjonen endrer seg

Det er vanlig å oppleve økt stress og bekymring ved unntakstilstander. Les om hvordan du selv kan ta grep for å mestre situasjonen, og om hvem du kan kontakte for råd og veiledning.

Mens du er sykmeldt

Som hovedregel er du forpliktet til å ta imot tilbud om utredning, behandling, tilrettelegging og tiltak når du er sykmeldt. Målet er at sykefraværet ditt ikke skal bli unødvendig langt. Når du er logget inn på Ditt sykefravær, finner du en tidslinje som viser deg hva som skjer underveis i sykefraværet.

Ta gjerne en kikk på noen små filmer: