Årganger

Nøkkeltallspublikasjonen ble publisert for siste gang i 2005. Den er en samling av de viktigste hovedtall innenfor folketrygden og enkelte ytelser utenom folketrygden.

Rapportene inneholder tabeller og enkelte grafiske fremstillinger. Tabellene i rapporten er delt i tre:

  • Oversiktstabeller
  • Folketrygdtabeller
  • Tabeller over andre ytelser