2005

2004

2003

2002

Trygdestatistisk årbok ble publisert for siste gang i 2005 og er et statistisk oppslagsverk som i hovedsak inneholder stønads- og regnskapstall både om folketrygden og andre sosiale ordninger.

De fleste tabellene gjelder for det aktuelle året, men det finnes også en del tabeller som går over flere år. I tillegg finnes det tabeller over satsene på de forskjellige områdene og tabeller over pensjonsgivende inntekt.