Digital sykmelding – informasjon til den som sykmelder

 • de som får sykmeldinger som gjelder reisetilskudd
 • de som ikke har bankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå 
 • de som har strengt fortrolig adresse i Folkeregisteret
 1. Du sykmelder en pasient og sender sykmeldingen elektronisk til NAV via pasientjournalsystemet.
 2. Pasienten får en SMS eller e-post hvor det står: «Det ligger en melding til deg på nav.no.»
 3. Pasienten logger inn på nav.no og finner sykmeldingen under tjenesten «Ditt sykefravær». Herfra kan pasienten sende sykmeldingen (tidligere del C) til arbeidsgiveren.
 4. Pasienten får en ny SMS eller e-post siste dag i sykmeldingsperioden om at det ligger en søknad på nav.no.
 5. Pasienten logger inn på nav.no og blir bedt om å fylle ut søknaden om sykepenger (tidligere del D) under tjenesten «Ditt sykefravær». Søknaden sendes digitalt fra pasienten til NAV og til arbeidsgiveren. 
 1. Spør om pasienten har behov for sykmeldingen på papir.
 2. Hvis pasienten er usikker, spør om hun eller han benytter nettbank.
  1. Er svaret nei, må du skrive ut sykmeldingen på papir.
  2. Er svaret ja, trenger ikke pasienten sykmelding på papir og finner den i stedet på nav.no.