Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV Trøndelag.

Nå kan du søke om forskudd på dagpenger

Nesten 25.000 trøndere har blitt permittert eller oppsagt de siste ukene. Nå kan de søke om forskudd på dagpenger. Søker man senest fredag 3. april, kommer pengene på konto innen onsdag 8. april.  

Nesten 24.000 ledige i Trøndelag

Per 24. mars er 23 741 ledige i Trøndelag. Dette utgjør 9,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten har økt med 18 815 personer, tilsvarende 382 prosent siden 3. mars.

Over 12.000 ledige i Trøndelag

Per 17. mars er 12 446 personer registrert som arbeidsledig i Trøndelag. Det er en økning på 7 525 på en uke.

Økning i sykefraværet

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag økte fra 5,4 til 5,5 prosent i fjerde kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.

Nedgang i ledigheten og mange ledige sommerjobber

Ved utgangen av februar var det 4929 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 978 personer i tiltak, som gir en bruttoledighet på 2,4 prosent.

1 av 10 trøndere er uføretrygdet

Ved utgangen av 2019 var 32 311 personer i Trøndelag uføretrygdet. Dette er 1 201 flere enn året før, og tilsvarer en økning på 3,9 prosent.

Fortsatt nedgang i ledigheten i Trøndelag

Ved utgangen av årets første måned er det registrert 5145 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken, som er det laveste nivået blant fylkene i landet.

Sykefraværet: - Vi må snu trenden

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag økte fra 4,3 til 4,4 prosent i tredje kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.  

Flere trøndere i jobb i november

Ved utgangen av november var det 4277 helt arbeidsledige trøndere. Dette er 207 færre enn på samme tid i fjor. Ledighetsnivået i fylket er nå på 1,7 prosent av arbeidsstyrken.

Rekordlav ledighet i Trøndelag

I oktober var andelen helt ledige i Trøndelag på rekordlave 1,7 prosent. Dette tilsvarer 4 240 personer og er 118 færre ledige enn på samme tid i fjor.

Stabilt ledighetsnivå i Trøndelag

Ved utgangen av september er det 4 502 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette er 50 flere enn for ett år siden, som utgjør en økning på 1 prosent. Totalt er 1,8 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

Svak økning i sykefraværet i Trøndelag

Sykefraværet i Trøndelag var på 5,9 prosent ved utgangen av andre kvartal i 2019. Dette er litt høyere enn på samme tid i fjor.

Stabil arbeidsledighet i Trøndelag

I august var 4 777 helt arbeidsledige i Trøndelag. Det er 1,9 prosent av arbeidsstyrken og en nedgang på 2 prosent fra samme periode i fjor.

31 945 på uføretrygd i Trøndelag

Økningen av unge uføre fortsetter. 2,4 prosent under 30 år er uføretrygdet i Trøndelag. I 2010 lå andelen på 1,3 prosent.

Færre får arbeidsavklaringspenger i Trøndelag

Antallet personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) i Trøndelag har gått ned med nesten tusen personer det siste året. Dette tilsvarer en reduksjon på 9 prosent.

Lavt og stabilt ledighetsnivå i Trøndelag

Ved utgangen av juli var det 4844 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette er sju prosent færre enn på samme tid i fjor. Ledigheten i fylket er nå på to prosent.

Fortsatt lav ledighet i Trøndelag

Ved utgangen av juni er det 4 330 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag, viser ferske tall fra NAV. Dette tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Samtidig er det lyst ut nær 3000 stillinger i fylket.

Ledigheten i Trøndelag fortsetter å gå ned

Ved utgangen av mai er ledigheten i Trøndelag på 1,7 prosent, som tilsvarer 4 210 helt ledige arbeidssøkere. Dette er 190 færre enn på samme tid i fjor, og gir en nedgang på 4 prosent.

Trøndelag mangler 4000 arbeidstakere

Trønderske virksomheter er blant de mest optimistiske fylkene i landet når det gjelder forventet sysselsetting i tiden framover. I NAV Trøndelags bedriftsundersøkelse for 2019, som ble offentliggjort 9. mai, rapporterer drøyt 26 prosent, eller hver fjerde bedrift, at de forventer flere ansatte

Stabilt sykefravær i Trøndelag

Sykefraværet i Trøndelag lå på 5,4 prosent i 4. kvartal i 2018, som tilsvarer en svak økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2017. Trønderne er litt mer syke enn landsgjennomsnittet, som er på 5,1 prosent.

31 064 på uføretrygd i Trøndelag

Økningen blant unge uføre fortsetter. 2,3 prosent under 30 år er uføretrygdet i Trøndelag. I 2010 lå andelen på 1 prosent.

Trøndelag blant fylkene med lavest ledighet

Arbeidsledigheten i Trøndelag hadde en svak nedgang i februar. Ledigheten går ned i alle aldersgrupper, med unntak av unge under 19 år.

Lav ledighet og muligheter for sommerjobb

Den lave ledigheten i Trøndelag holder seg stabil. Ved utgangen av januar var 2,2 prosent av arbeidsstyrken i fylket registrert som helt ledig.

2018 ga laveste ledighet på ti år

Arbeidsmarkedet i Trøndelag er i medvind - må tilbake til 2008 for å finne tilsvarende lave ledighetstall.

Ledigheten har aldri vært lavere i Trøndelag

Ledigheten fortsetter å synke utover høsten. 1,8 prosent av arbeidsstyrken var helt ledig i Trøndelag i oktober, og det er den laveste oktoberledigheten som er registrert noen gang.

Laveste ledighet i september på 30 år

4 447 personer var ved utgangen av september helt ledig i Trøndelag. Det tilsvarer 1,8 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på hele 11 prosent. Den største nedgangen i antall ledige er i kommunene Trondheim, Indre Fosen og i Orkanger.

Lav ledighet i sommer

5 212 personer var ved utgangen av juli helt ledig i Trøndelag. Det tilsvarer 2,2 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på syv prosent.

Lav ledighet og god stillingstilgang i Trøndelag

Ledigheten i Trøndelag fortsetter å holde seg lav og var ved utgangen av juni på 1,9 prosent. Også stillingstilgangen er god. I juni var det registret over 3.000 ledige stillinger i Trøndelag.

Sykefraværet ned i Trøndelag

Mens sykefraværet øker for landet som helhet, er Trøndelag et av få fylker med nedgang i fraværet i 1. kvartal 2018.

Kraftig nedgang i ledigheten i mai i Trøndelag

Ved utgangen av mai var andelen helt ledige i Trøndelag på rekordlave 1,8 prosent. Antall helt ledige og personer på tiltak er redusert med over 900 personer i Trøndelag siste året. Størst er nedgangen blant ingeniører/IKT-fag og i industrien.

Stabil lav arbeidsledighet i Trøndelag

Ledighetsnedgangen fortsetter også i april. Ved utgangen av måneden er det 4 996 helt ledige i fylket, ni prosent færre enn på samme tid i fjor. Totalt er 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

Ledigheten ned åtte prosent i Trøndelag

I mars er det registrert 5201 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Dette er 449 færre enn på samme tid i fjor, som gir en nedgang på åtte prosent. Totalt er 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

Nær 30.000 uføretrygdede i Trøndelag i 2017

Antallet uføretrygdede i Trøndelag har økt med 1,9 prosent siste år. Ved utgangen av 2017 mottok 29.956 trøndere uføretrygd. Dette er 560 flere enn på samme tid i fjor.

Økning i antall serviceklager i Trøndelag

I 2017 ble det registrert 391 serviceklager i den statlige delen av NAV i Trøndelag. Noen av henvendelsene var fra brukere som ønsket å komme i kontakt med NAV, og handlet ikke om service. Likevel har det vært nær en dobling av antall serviceklager sammenlignet med året før.

Godt arbeidsmarked ved årets start

Ved utgangen av januar var andelen helt ledige i Trøndelag på 2,2 prosent. Dette tilsvarer 5396 personer, som er 12 prosent færre enn for ett år siden. Ledigheten forventes å fortsette å gå ned i tiden som kommer.

Ledigheten sank gjennom hele 2017

Snittet for året viser en ledighet på 2,2 prosent i Sør-Trøndelag. I årets siste måned er 1,9 prosent av arbeidsstyrken uten jobb.

Her er de nye lederne i NAV Trøndelag

Lederne på regionnivået i NAV Trøndelag er nå klare. – Jeg er trygg på at vi har fått på plass et solid lag, som vil bidra godt til utviklingen av det nye fylket, sier Bente Wold Wigum, påtroppende regiondirektør for NAV Trøndelag.