Pressemeldinger

Her finner du pressemeldinger fra NAV Trøndelag.

Publisert: 25.01.2018 | Sist endret: 13.04.2021

Færre delvis ledige

Det er nå 13 871 arbeidssøkere i Trøndelag, og de siste tre ukene har tallet på arbeidssøkere gått ned med 381 personer. Det er antall delvis ledige som synker.  

Publisert: 13.04.2021 | Sist endret: 13.04.2021

Nedgang i ledigheten, men forventer nye permitteringer

Ved utgangen av mars er det 14 252 arbeidssøkere i Trøndelag. Av disse er det 7 322 helt ledige, som utgjør 2,9 prosent av arbeidsstyrken. 1106 er i tiltak og 5 824 er delvis ledige.

Publisert: 26.03.2021 | Sist endret: 26.03.2021

103 færre arbeidssøkere sist uke

I uke 11 er det registrert 14 368 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Det er 103 færre enn sist uke. 

Publisert: 16.03.2021 | Sist endret: 16.03.2021

Bedring for reiseliv og transport

I uke 10 er det registrert 14 471 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Dette er 111 færre enn i forrige uke.   

Publisert: 09.03.2021 | Sist endret: 09.03.2021

Trøndelag på topp i bruk av gradert sykemelding

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag øker, og var i 4. kvartal 2020 på 5,7 prosent. Dette er en økning på 4,4 prosent fra samme periode i 2019.  

Publisert: 03.03.2021 | Sist endret: 04.03.2021

Flere delvis tilbake i jobb

Flere delvis tilbake i jobb Ved utgangen av februar er det 14 601 arbeidssøkere i Trøndelag.  Av disse er 7 762 personer (3,1 prosent av arbeidsstyrken) helt ledige, og det er 1 006 færre enn i slutten av januar i år. Samtidig har tallet på delvis ledige økt med 922 personer.  

Publisert: 26.02.2021 | Sist endret: 26.02.2021

Hvordan har koronapandemien påvirket trøndersk næringsliv? NAVs bedriftsundersøkelse gir viktig kunnskap

Nylig mottok 1.400 trønderske virksomheter NAVs årlige bedriftsundersøkelse via Altinn. – Vi håper også i år på stor deltagelse, for dette vil gi viktig kunnskap for framtidige valg, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Trøndelag.

Publisert: 23.02.2021 | Sist endret: 23.02.2021

Færre helt ledige i Trøndelag siste uke

I uke 7 er det registrert 14 586 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Dette er 11 flere enn i forrige uke.

Publisert: 16.02.2021 | Sist endret: 16.02.2021

Stabilt antall uføre i Trøndelag

Til sammen 32 618 trøndere var uføretrygdet ved utgangen av 2020. Det utgjør 10,9 prosent av befolkningen, og er samme andel som ved utgangen av 2019.  

Publisert: 12.02.2021 | Sist endret: 12.02.2021

Flere går fra helt til delvis ledig i Trøndelag

Tirsdag 9. februar er det registrert 14 575 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV i Trøndelag. Det er 13 færre enn sist uke. 

Publisert: 09.02.2021 | Sist endret: 09.02.2021

Færre helt ledige og flere delvis ledige siste uke

Tirsdag 2. februar er det registrert 14 588 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos NAV i Trøndelag. Det er 105 flere enn sist uke. 

Publisert: 02.02.2021 | Sist endret: 02.02.2021

1600 flere arbeidssøkere i Trøndelag siste måned

Ved utgangen av januar er det 8 768 helt ledige i Trøndelag, som tilsvarer 3,5 prosent av arbeidsstyrken. 4 829 er delvis ledige (1,9 prosent) og 886 er arbeidssøkere i tiltak (0,4 prosent). 

Publisert: 29.01.2021 | Sist endret: 29.01.2021

Over 480 flere arbeidssøkere i Trøndelag siste uke

I uke 3 er det registrert totalt 14 364 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Dette er 480 flere enn i forrige uke. Blant alle arbeidssøkerne er 8 948 helt ledige, som utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 21.01.2021 | Sist endret: 21.01.2021

Kraftig økning i ledigheten i Trøndelag

I årets andre uke er det registrert 8 629 helt ledige i Trøndelag, som utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken i fylket. I tillegg er 4 326, eller 1,7 prosent, delvis ledige, mens 920 arbeidssøkere er i tiltak. 

Publisert: 13.01.2021 | Sist endret: 13.01.2021

Flere i jobb i desember

I løpet av desember er antallet helt ledige redusert med 143 personer. Det er nå 6 572 helt ledige i fylket, som tilsvarer 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 18.12.2020 | Sist endret: 18.12.2020

Redusert ledighet i Trøndelag siste uke

Siden forrige uke er antallet helt ledige i Trøndelag redusert med 92 personer. Det er nå totalt 6 622 helt ledige, som utgjør 2,7 prosent av arbeidsstyrken.  

Publisert: 08.12.2020 | Sist endret: 08.12.2020

Økning i sykefraværet i Trøndelag

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag i 3. kvartal var på 4,6 prosent. Dette er en økning på 3,7 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen skyldes i hovedsak koronapandemien. 

Publisert: 02.12.2020 | Sist endret: 02.12.2020

Stabil ledighet siste uke

Etter at ledigheten økte i november, har antallet helt og delvis ledige arbeidssøkere i Trøndelag holdt seg stabilt den siste uken.  

Publisert: 01.12.2020 | Sist endret: 01.12.2020

Ledigheten økte i november

Ved utgangen av november er det 6 715 helt ledige i Trøndelag. Det er en økning på 273 personer fra oktober i år, og 2 416 flere enn det var for ett år siden. 2,7 prosent av arbeidsstyrken er nå helt uten arbeid.  

Publisert: 27.11.2020 | Sist endret: 27.11.2020

Trond Alstad tilsatt som leder for NAV Melhus

Alstad har de siste årene hatt en lederposisjon i Rosenborg Ballklubb (RBK), men er i dag rådgiver i konsulentselskapet Praktica AS, der han også er partner. 

Publisert: 25.11.2020 | Sist endret: 25.11.2020

Klar økning i ledigheten siste uke

Den siste uken har antallet helt ledige i Trøndelag økt med 260 personer, mens det også blitt 34 flere delvis ledige.  

Publisert: 17.11.2020 | Sist endret: 17.11.2020

Ledigheten har økt i Trøndelag

Siden forrige uke har ledigheten økt noe i Trøndelag. Totalt er 12 801 personer registrert som arbeidssøkere i fylket (5,2 prosent). Det er en økning på 126 personer fra uke 45. 

Publisert: 10.11.2020 | Sist endret: 10.11.2020

Flere tilbake i jobb i oktober

I oktober er det 931 færre arbeidssøkere i Trøndelag, enn det var forrige måned. Totalt er det nå 12 793 arbeidssøkere, hvorav 6 442 er helt ledige.  

Publisert: 29.10.2020 | Sist endret: 30.10.2020

Flere tilbake i jobb, men langtidsledigheten øker

Ved utgangen av september er det 6 879 helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag, som utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Sammenlignet med august er det nå 1 491 færre helt ledige. 

Publisert: 02.10.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Ledigheten i Trøndelag fortsetter nedover

I uke 39 er det registrert 13 965 arbeidssøkere i Trøndelag, fordelt på 7 092 helt ledige, 6 080 delvis ledige og 793 arbeidssøkere på tiltak. Dette er 286 færre enn forrige uke.

Publisert: 22.09.2020 | Sist endret: 22.09.2020

375 færre ledige siste uke

Antallet helt ledige arbeidssøkere i Trøndelag er redusert med 375 personer siste uke. I tillegg er det 77 færre delvis ledige. Totalt er det 7 487 helt ledige og 6 283 delvis ledige i fylket. Dette tilsvarer henholdsvis 3,0 og 2,5 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 08.09.2020 | Sist endret: 08.09.2020

Sykefraværet økte i 2. kvartal

Sykefraværet i Trøndelag endte på 5,3 prosent ved utgangen av 2. kvartal. Dette er 0,3 prosentpoeng mer enn på samme tid i fjor.

Publisert: 02.09.2020 | Sist endret: 02.09.2020

404 færre arbeidssøkere den siste uken 

Tirsdag 1. september var det registrert 14 885 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak i Trøndelag. Dette er 404 færre enn forrige uke. 

Publisert: 01.09.2020 | Sist endret: 01.09.2020

Over 1260 tilbake i jobb i august

Ved utgangen av august er det 8 370 helt ledige og 6 192 delvis ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Disse utgjør henholdsvis 3,4 prosent og 2,5 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 0,3 prosent i tiltak.  

Publisert: 28.08.2020 | Sist endret: 07.10.2020

Mer enn hver 10. trønder uføretrygdet 

Ved utgangen av 2. kvartal 2020 var 11 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år i Trøndelag uføretrygdet. Det er 852 flere enn på samme tid i fjor.  

Publisert: 21.08.2020 | Sist endret: 21.08.2020

Over 3 000 færre arbeidssøkere i juli

30 prosent nedgang i delvis arbeidsledige i Trøndelag fra juni til juli.  

Publisert: 31.07.2020 | Sist endret: 31.07.2020

Flere trøndere med nedsatt arbeidsevne og AAP

Antallet personer i Trøndelag som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) har økt med 0,1 prosentpoeng det siste året. Ved utgangen av juni fikk 10 128 personer AAP. Dette er 350 flere enn på samme tid i fjor.

Publisert: 31.07.2020 | Sist endret: 02.10.2020

14 500 færre arbeidssøkere siden ledighetstoppen i april

Ved utgangen av juni var det 19 941 helt, eller delvis ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Til sammen utgjør disse 8 prosent av arbeidsstyrken i fylket.

Publisert: 03.07.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Koronaledigheten mer enn halvert

58 prosent færre er nå helt arbeidsledig i Trøndelag siden den historisk høye ledigheten i mars.

Publisert: 23.06.2020 | Sist endret: 23.06.2020

Fortsatt synkende ledighet

Antall arbeidssøkere fortsetter å gå ned. Den siste uken har antall helt og delvis ledige gått ned med 1 363 personer.

Publisert: 16.06.2020 | Sist endret: 16.06.2020

Sterk økning i sykefraværet i Trøndelag

Korona og luftveisplager preger sykefraværet for første kvartal i Trøndelag. Av 53 737 sykefraværstilfeller totalt, skyldes 13 374 tilfeller sykdommer i luftveiene.

Publisert: 11.06.2020 | Sist endret: 11.06.2020

1 351 færre arbeidssøkere den siste uka

Tirsdag 2. juni var det registrert 25 630 arbeidssøkere i Trøndelag. Det er 1 351 færre enn ved utgangen av mai.  

Publisert: 02.06.2020 | Sist endret: 02.06.2020

6000 færre ledige i Trøndelag siden april

Ved utgangen av mai er det 12 998 helt ledige og 13 097 delvis ledige arbeidssøkere i Trøndelag. Antallet tilsvarer henholdsvis 5,2 og 5,3 prosent av arbeidsstyrken i fylket. 

Publisert: 29.05.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Ledigheten fortsetter å synke

Den gradvise gjenåpningen av landet har en positiv effekt på arbeidsmarkedet. Også i Trøndelag.

Publisert: 19.05.2020 | Sist endret: 19.05.2020

Over 1300 færre ledige siste uke

I løpet av den siste uka er antallet helt ledige redusert med 2 184 personer, mens delvis ledige har økt med 855 personer. Totalt sett er det 1 300 færre helt eller delvis ledige nå, enn for en uke siden.   

Publisert: 05.05.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Flere er tilbake i jobb 

Høy grad av permitteringer preger fortsatt arbeidsmarkedet i Trøndelag, men sammenlignet med forrige måned er det nå over 3 000 færre som er helt ledige. 

Publisert: 30.04.2020 | Sist endret: 30.04.2020

Annenhver trønder mottok ytelser fra NAV i 2019  

Utbetalingene fra NAV til den trønderske befolkningen økte med fem prosent fra 2018 til 2019. Totalt ble det i fjor utbetalt 39 290 millioner til personer bosatt i Trøndelag.  

Publisert: 21.04.2020 | Sist endret: 02.10.2020

6 884 trøndere har fått forskudd på dagpenger

Nær 60 prosent av de som har fått forskudd er i alderen 20-39 år, og totalt er det hittil utbetalt 104 millioner kroner i dagpenger i Trøndelag, viser ny statistikk fra NAV. 

Publisert: 15.04.2020 | Sist endret: 15.04.2020

Over 1100 nye arbeidssøkere i Trøndelag siste uke

Tirsdag 7. april teller antallet registrerte arbeidssøkere i Trøndelag 34 426 personer. Dette er 1 168 flere enn for en uke siden.

Publisert: 07.04.2020 | Sist endret: 07.10.2020

Mer enn 32 300 registrerte arbeidssøkere i Trøndelag 

Ved utgangen av mars var 23 710 trøndere registrert som helt arbeidsledige. Dette tilsvarer 9,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som også inkluderer personer på tiltak, var på 10 prosent. I tillegg ble det registrert 8 595 delvis ledige, som utgjør 3,5 prosent av arbeidsstyrken.  

Publisert: 03.04.2020 | Sist endret: 02.10.2020

Nå kan du søke om forskudd på dagpenger

Nesten 25.000 trøndere har blitt permittert eller oppsagt de siste ukene. Nå kan de søke om forskudd på dagpenger. Søker man senest fredag 3. april, kommer pengene på konto innen onsdag 8. april.  

Publisert: 30.03.2020 | Sist endret: 30.03.2020

Nesten 24.000 ledige i Trøndelag

Per 24. mars er 23 741 ledige i Trøndelag. Dette utgjør 9,7 prosent av arbeidsstyrken. Ledigheten har økt med 18 815 personer, tilsvarende 382 prosent siden 3. mars.

Publisert: 24.03.2020 | Sist endret: 11.06.2020

1 125 med koronadiagnose i Trøndelag - Nedgang i antall nye dagpengesøknader

Per 19. mars var det 1 125 sykefraværstilfeller med påvist eller mistanke om koronadiagnose i Trøndelag fylke. Mens antall søknader om dagpenger gikk ned fra dagen før.

Publisert: 19.03.2020 | Sist endret: 19.03.2020

9 422 nye søknader om dagpenger i Trøndelag

Bare i Trondheim har det kommet inn nærmere 5 000 nye søknader om dagpenger under permittering de siste tre ukene.  

Publisert: 18.03.2020 | Sist endret: 18.03.2020

Over 12.000 ledige i Trøndelag

Per 17. mars er 12 446 personer registrert som arbeidsledig i Trøndelag. Det er en økning på 7 525 på en uke.

Publisert: 17.03.2020 | Sist endret: 17.03.2020

Stor økning i permitterte og sykmeldte i Trøndelag

Koronapandemien har ført til en voldsom økning i søknader om dagpenger og sykepenger.

Publisert: 17.03.2020 | Sist endret: 17.03.2020

Svært mange ønsker kontakt: – Bruk de digitale løsningene 

NAV i Trøndelag ber permitterte og andre berørte av koronapandemien om å benytte seg av etatens digitale tjenester når de skal søke om ytelser. 

Publisert: 16.03.2020 | Sist endret: 16.03.2020

Sykefraværet: - Vi må snu trenden

Det legemeldte sykefraværet i Trøndelag økte fra 4,3 til 4,4 prosent i tredje kvartal 2019 sammenlignet med samme periode i fjor.  

Publisert: 11.12.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Flere trøndere i jobb i november

Ved utgangen av november var det 4277 helt arbeidsledige trøndere. Dette er 207 færre enn på samme tid i fjor. Ledighetsnivået i fylket er nå på 1,7 prosent av arbeidsstyrken.

Publisert: 29.11.2019 | Sist endret: 29.11.2019

Svak økning i sykefraværet i Trøndelag

Sykefraværet i Trøndelag for første kvartal i 2019 er 6,6 prosent.

Publisert: 12.06.2019 | Sist endret: 12.06.2019

Ledigheten i Trøndelag fortsetter å gå ned

Ved utgangen av mai er ledigheten i Trøndelag på 1,7 prosent, som tilsvarer 4 210 helt ledige arbeidssøkere. Dette er 190 færre enn på samme tid i fjor, og gir en nedgang på 4 prosent.

Publisert: 31.05.2019 | Sist endret: 02.10.2020

Trøndelag mangler 4000 arbeidstakere

Trønderske virksomheter er blant de mest optimistiske fylkene i landet når det gjelder forventet sysselsetting i tiden framover. I NAV Trøndelags bedriftsundersøkelse for 2019, som ble offentliggjort 9. mai, rapporterer drøyt 26 prosent, eller hver fjerde bedrift, at de forventer flere ansatte

Publisert: 13.05.2019 | Sist endret: 13.05.2019

Stabilt sykefravær i Trøndelag

Sykefraværet i Trøndelag lå på 5,4 prosent i 4. kvartal i 2018, som tilsvarer en svak økning på 0,1 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 2017. Trønderne er litt mer syke enn landsgjennomsnittet, som er på 5,1 prosent.

Publisert: 19.03.2019 | Sist endret: 20.03.2019

31 064 på uføretrygd i Trøndelag

Økningen blant unge uføre fortsetter. 2,3 prosent under 30 år er uføretrygdet i Trøndelag. I 2010 lå andelen på 1 prosent.

Publisert: 01.03.2019 | Sist endret: 11.06.2020

Kraftig nedgang i ledigheten i mai i Trøndelag

Ved utgangen av mai var andelen helt ledige i Trøndelag på rekordlave 1,8 prosent. Antall helt ledige og personer på tiltak er redusert med over 900 personer i Trøndelag siste året. Størst er nedgangen blant ingeniører/IKT-fag og i industrien.

Publisert: 01.06.2018 | Sist endret: 08.06.2018