Her vil det mandag til fredag bli publisert statistikk over sykefravær og søknader om dagpenger, og ukentlige publiseringer knyttet til ledighet og permitteringer. Endringer kan forekomme.

Arbeidsledighet

Oppdateres: Normalt månedlig, ukentlig under koronasituasjonen
Nivå: Nasjonale-, fylkes-, og kommunetall 
 
Ukentlig statistikk inneholder kun hovedtall og tallene er ikke sesongjustert. Månedlig statistikk er mer utfyllende og tallene er sesongjustert. 
 

Ukentlig statistikk:

Ledighet i Troms og Finnmark per 06.04.20

Måndedlig statistikk: Ledighet i Troms og Finnmark mars 2020

Søknader om dagpenger

Oppdateres: Daglig 
Nivå: Nasjonale-, fylkes- og kommunetall 

Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fordelt på tidspunkt NAV mottok søknaden. Statistikken omfatter førstegangssøknad om dagpenger og søknad om gjenopptak.

Innkomne søknader om dagpenger (foreløpige tall) per 07.04.20

Søknader om dagpenger under permittering fordelt på næring:

Oppdateres: Ukentlig, hver onsdag klokken 10:00 
Nivå: Nasjonale-, fylkes- og kommunetall 
 
Statistikken viser søknader om ordinære dagpenger og dagpenger under permittering fra 9.3.2020 fordelt på næring i Troms og Finnmark.

Fylket og kommunene per 07.04.20

Sykefraværstilfeller - påvist eller mistanke om smitte av koronaviruset 

Oppdateres: Daglig 
Nivå: Nasjonale- og fylkestall  
 
NAV har fra og med mandag 9.3.2020 samlet data fra sykmeldinger registrert med Covid-19 som diagnose- uavhengig av om den er påvist, eller om det er mistanke om smitte. Statistikken må tolkes med varsomhet; statistikken er ikke å anse som offisiell statistikk fra NAV, men heller indikatorer som kan belyse effekten Covid-19 har i samfunnet målt gjennom sykmeldinger fra helsevesenet.

Per 07.04.20

Nasjonal statistikk 

Her er nasjonal statistikk i forbindelse med korona