NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Viken har et overordnet og koordinerende ansvar for tekniske hjelpemidler til personer med nedsatt funksjonsevne i hjem, skole, arbeid og fritid. Hjelpemiddelsentralen er et ressurs og kompetansesenter på andrelinjenivå, og bistår samarbeidspartnere med sin kompetanse på system, produkter, tekniske løsninger og regelverk.

De fleste skjema er tilgjengelig på skjemaveileder. Enkelte skjema er utarbeidet kun for bruk lokalt.

Her finner du oversikt over lokale skjema.