Hjelpemidler fraktes mellom hjelpemiddelsentralens lager og kommunalt lager med vår transportordning.

Innlevering

For at vi skal kunne identifisere og innlevere et hjelpemiddel på rett person må det følge med nødvendige opplysninger. Bruk derfor innleveringskjema når du skal sende hjelpemidler tilbake til hjelpemiddelsentralen.

For at vi skal få nødvendige opplysninger er det utarbeidet et Innleveringsskjema som vi ber dere benytte når hjelpemidler skal innleveres. Du finner skjema i skjemaveileder.  

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål!

 

Utlevering

Hjelpemidler fraktes ut til kommunene ut fra følgende kjøreplan:

 
Mandag
 • Ringerike
 • Hole
 • Jevnaker
 • Drammen
 • Lier
Tirsdag
 • Kongsberg
 • Asker
Onsdag
 • Krødsherad
 • Flå
 • Nes
 • Gol
 • Hemsedal
 • Ål
 • Geilo
 • Nore-Uvdal
 • Rollag
 • Flesberg
Torsdag
 • Asker
 • Drammen
 • Modum/Sigdal
Fredag
 • Øvre Eiker

 

 Nedre Eiker kommune henter hjelpemidler selv ved behov.