En individuell plan er et virkemiddel for samordning av tjenester. Planen sikrer at tjenestene blir vurdert i sammenheng, og er et overordnet plandokument som kan være sammensatt av flere delplaner som ivaretar de behov en person har.

Hjelpemidler er ofte en vesentlig del av hverdagen for mennesker med funksjonsnedsettelser, og bør være en del av en individuell plan. En slik plan kan i så fall danne grunnlaget for et generelt vedtak på hjelpemidler innenfor de områder som er skissert i planen.

For at planen skal erstatte vanlig søknad om hjelpemidler, må den:

  • Gi en god funksjonsbeskrivelse

  • Beskrive hjelpemiddelbehovet i sammenheng med mål og andre tiltak

  • Ha samtykkeerklæring fra foreldre

  • Ha kontaktperson for hjelpemidler i kommunen.

  • Gjelde en bestemt tidsperiode

Når det foreligger et vedtak på individuell plan som grunnlag for hjelpemiddelbehovet, vil det ved nye behov ikke være nødvendig med ordinær søknadsbehandling. Dette vil igjen gi kortere saksbehandlingstid og raskere utsendelse av hjelpemidler.

Ved behov for hjelpemidler fyller kontaktpersonen ut behovskjema der det angis hvilke hjelpemidler det er behov for og i hvilke sammenhenger det er tenkt brukt. Henvendelsen vil bli effektuert så raskt som mulig etter at den er mottatt ved Hjelpemiddelsentralen.