Teknisk veileder

Denne veilederen skal bidra til at reparasjoner og andre tekniske tjenester utføres innen de krav som er fastsatt.

Alle reparasjoner og vedlikehold av folketrygdens hjelpemidler skal behandles i kommunen. Kommunen tar kontakt med hjelpemiddelsentralen ved behov.

Teknisk veileder

Akuttreparasjon

Akuttreparasjon er et tilbud som kan gis i de tilfeller hvor personen ikke kan fungere uten hjelpemiddelet, og når det fører til urimelig store konsekvenser å vente til neste virkedag for å få det reparert.

Oversikt over telefonnummer for akuttreparasjon