Team Arbeid ved NAV Hjelpemiddelsentral Nordland

NAV Hjelpemiddelsentral Nordland har et tverrfaglig team som kan bidra i saker som omhandler behov for tilrettelegging på arbeidsplass. Teamets oppgave er å gi råd og veiledning om tilrettelegging, bruk av tekniske hjelpemidler og andre tiltak som gjør at flest mulig kan komme ut i arbeid eller beholde arbeid.

Teamet har kompetanse innenfor ergonomi, syn, hørsel, kommunikasjon og kognisjon. Ofte trenger vi informasjon i saken før vi kan gi gode råd og veiledning.  Vår vedtaksavdeling vil også kunne gi råd i forbindelse med regelverk og tiltak. I tillegg til rådgivere har vi teknikere som kan se på muligheten for skreddersøm i de tilfellene det ikke finnes standard løsninger.
Teamet samarbeider med andre NAV enheter, arbeidsgiver, helsevesen og kommune for å finne fram til den beste løsningen for arbeidstaker/søker.  

Klikk på fagområdene for tips til forberedelser som du kan gjøre før du kontakter oss.

Ergonomi, syn, hørsel, kommunikasjonkognisjonrettigheter og trygdefag

Arbeidsrettet veiledningstjeneste (AVT).

NAV Hjelpemiddelsentral har også ansvar for arbeidsrettet veiledning til personer med synsvansker, hørselsvansker og personer med ervervet hodeskade/kognitive utfordringer. Det er ansatt en egen koordinator for tjenesten som vil bistå NAV kontorene i enkeltsaker og arbeidsevnevurderinger. Målet med tjenesten er bl.a. å få tettere samhandling med NAV kontorene både på system- og individnivå, samt øke overgangen til arbeid og forhindre at personer faller ut av arbeidslivet. Koordinatoren bidrar til bevissthet om egne resurser og hindringer, gir individuell yrkes- og arbeidsveiledning samt råd om tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplass.

Kontaktinformasjon.

Vi tar imot henvendelser pr. e-post, telefon og søknader. I noen tilfeller er det nok med muntlig veiledning og rådgivning fra oss for at saken skal løse seg.

Minner om at sensitiv informasjon ikke må sendes pr. epost.

Ta kontakt på nav.hms.nordland.arbeidsplass@nav.no. eller telefon 40 70 28 18

NAV kontoret kan også henvise saker via GOSYS se egen rutine for å henvise saker