Historikk

Historiske versjoner

Søk om penger - permittert

faktaSide
Id: 3c22264f-d405-439c-ad35-8667ff777e5b
Valgt dato:

Rekonstruksjon

Søk om penger - permittert

  • Du får som hovedregel lønn fra arbeidsgiveren din de 15 første dagene du er permittert.
  • Etter perioden med lønn, vil mange permitterte ha rett til dagpenger fra NAV.
  • Du må selv søke om dagpenger og vi anbefaler at du sender søknaden en uke før siste dag med lønn fra arbeidsgiver.
  • Du må sende meldekort hver 14. dag, også når du venter på svar på søknaden.
  • Har du ikke rett til dagpenger, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Har du allerede søkt om dagpenger kan du lese mer her

Har dagpengene dine vært stanset eller permitteringen din vært avbrutt, må du søke om dagpenger på vanlig måte. Når du søker om dagpenger på nytt, vurderer NAV om vi gjenopptar din gamle dagpengeperiode, eller om du får innvilget en ny dagpengeperiode.

Hvis du har arbeidet sammenhengende i mer enn 6 uker hos permitterende arbeidsgiver, så opphører permitteringen. Blir du permittert igjen fra samme arbeidsgiver må du sende inn en ny søknad om dagpenger.

Inntekt fra selvstendig næringsvirksomhet gir ikke rett til dagpenger. Har du hatt inntekt som arbeidstaker eller frilanser de 3 siste årene kan du ha rett til dagpenger.

Du kan ha rett til dagpenger uavhengig av om du blir permittert i en disponibelperiode eller i en friperiode. Legg ved dokumentasjon på at du har disponibelplan når du søker om dagpenger.

Hvis du er den eneste ansatte i ditt eget AS og permitterer deg selv mer enn 80 prosent, får du som hovedregel ikke dagpenger. Det er fordi permitteringen kan framstå som en nedleggelse, i stedet for en midlertidig driftsstans.

Legger du ned driften, kan du ha rett til dagpenger når oppsigelsestiden din er over.

Har du oppholdstillatelse i Norge som faglært, har du ikke rett til dagpenger. Dette er fordi oppholdstillatelsen din er knyttet til en bestemt jobb.

Hvis du ikke har rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Du har rett til hjelp fra NAV til å komme i jobb når du har registrert deg som arbeidssøker. Dette gjelder uavhengig av om du søker dagpenger eller ikke. Les om ulike tiltak for å komme i jobb.

I brevet du får fra NAV når du søker om dagpenger (vedtak om dagpenger i Dine saker) står det hvor lenge du maksimalt kan få dagpenger.

Når du er permittert kan du ha rett til følgende:

  1. De første 3 ukene av permitteringen (15 dager) får du lønn fra arbeidsgiver. Dette kalles arbeidsgiverperiode 1.

  2. Hvis du blir permittert kan du motta dagpenger som permittert i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Var du permittert før 1. juli 2021, vil ikke disse permitteringsukene telle med i perioden på 18 måneder.

Har du søkt om dagpenger, må du gi beskjed hvis situasjonen din endrer seg. Se mer informasjon på siden for deg som har søkt om dagpenger.

Du har ikke rett til dagpenger hvis du er permittert på grunn av streik, lockout eller annen arbeidstvist på arbeidsplassen din, og lønns- eller arbeidsvilkårene dine antas å bli påvirket av tvisten.

Du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert, både når det er streik i din egen bedrift, eller i en annen bedrift. Du har bare krav på dagpenger dersom dine lønns- eller arbeidsvilkår ikke kan bli påvirket av utfallet av streiken. Du får ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første 15 dagene du er permittert.

Se film om streik og dagpenger (Vimeo)

Er du ansatt i et bemanningsbyrå, eller et firma som leier deg ut til en annen arbeidsplass, kan du ha rett til dagpenger hvis du blir permittert av bemanningsbyrået på grunn av streik ved den bedriften du er utleid til.

Arbeidsgiver kan permittere deg i perioder det er mangel på arbeidsoppgaver. Som hovedregel må arbeidsgiver varsle deg 14 dager før permitteringen starter. Når du er permittert er du fremdeles ansatt i bedriften, men arbeidstiden din er helt eller delvis redusert.

Arbeidsgiveren din kan be deg komme tilbake på kort varsel, og du skal da få lønn for den tiden du arbeider.

Når ansatte permitteres, fordeles kostnadene mellom bedriften og staten. Bedriften betaler deg som hovedregel lønn de 15 første dagene du er permittert. Deretter kan du ha rett til dagpenger.

Vi skiller mellom helt og delvis permitterte. Er du helt permittert, arbeider du ikke. Er du delvis permittert, arbeider du enten kortere dager eller færre dager.

Får du lønn av arbeidsgiveren din når du er permittert, er du i praksis delvis permittert fordi du får lønn for arbeid. Hvis du for eksempel får utbetalt 30 prosent av den vanlige lønnen din, vil du være 70 prosent permittert.

Les mer om permittering på arbeidstilsynet.no

Arbeidsgiveren din skal betale deg lønn som vanlig i perioden fra du får permitteringsvarselet og frem til permitteringen starter.

Er du permittert fra fiskeindustrien, får du ikke lønn fra arbeidsgiveren din de første 15 dagene. Du kan ha rett til dagpenger fra første dag du er permittert.

Du kan motta dagpenger som permittert i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder. Har du tidligere mottatt dagpenger som permittert, kan du i noen tilfeller fortsette på den tidligere perioden. NAV vurderer om du får 26 uker eller om du fortsetter på den tidligere perioden din.

For deg som er permittert fra fiskeindustrien er det ikke ventedager. Det betyr at du kan få utbetalt dagpenger fra første dag du er permittert.

Mottar du dagpenger, kan du jobbe i inntil 60 prosent av din vanlige arbeidstid og fremdeles få utbetalt reduserte dagpenger.

Er du ansatt i en fiskeforedlingsbedrift, fiskeoljebedrift eller i sjømatindustrien, regner vi deg som ansatt i fiskeindustrien.