Historikk

Historiske versjoner

Sagt opp selv/vurderer å si opp

deltTekst
Id: 99da7370-4571-49cb-95f5-e5dae83cb629
Valgt dato:

Rekonstruksjon

Hvis du har sagt opp eller selv er ansvarlig for at du har mistet jobben, bør du søke om dagpenger en uke før den siste dagen du får lønn fra arbeidsgiveren din. Husk å sende meldekort hver 14. dag.

Når du har søkt, vurderer NAV årsaken til at du har sagt opp eller mistet jobben. Hvis du ikke hadde rimelig grunn til å si opp, eller at du selv er ansvarlig for at du mistet jobben, vil du ikke få utbetalt dagpenger de første 18 ukene i dagpengeperioden. De 18 ukene kalles forlenget ventetid, og starter samme dato som du får innvilget dagpenger fra.

Hvis du sier opp, eller selv er ansvarlig for at du mister jobben, vil du ikke få utbetalt dagpenger i 18 uker.

Hvis du blir syk eller har ferie, vil de 18 ukene forskyves like lenge som du er syk eller har ferie. Hvis du jobber mer enn 50 prosent av den vanlige arbeidstiden din i løpet av en meldekortperiode, vil de 18 ukene også bli forskjøvet.

Hvis det er mer enn 6 måneder siden den siste dagen du ble dekket av lønn, sluttpakke eller etterlønn, får du ikke forlenget ventetid. Det er ikke tidspunktet for utbetalingen som er avgjørende, men hvilken periode utbetalingen skal gjelde for.

Hvis du sier opp jobben din selv, eller er ansvarlig for at du har mistet en jobb flere ganger i løpet av 12 måneder, øker de 18 ukene til 26 uker.