Historikk

Historiske versjoner

Hvor mye kan du få i dagpenger?

deltTekst
Id: f4b68721-5458-4de8-bac6-99f454f8891a
Valgt dato:

Rekonstruksjon

62,4 prosent av inntektene dine opptil 6 G

kroner (6 G).

For en mer nøyaktig beregning, kan du logge deg inn i dagpengekalkulatoren på Ditt NAV, for å se hvor mye du kan ha rett til i dagpenger.

Dagpenger er skattepliktige. Gå til skatteetaten.no hvis du har behov for å gjøre endringer på skattekortet.

Hvis du får innvilget dagpenger fra 1. april, får du ikke utbetaling for de 3 første dagene du har rett til dagpenger. Dette er din egenandel og kalles ventedager. NAV trekker ventedagene automatisk.

Du får ikke dagpenger hvis du ikke blir ferdig med ventedagene innen de 15 første virkedagene. Har du på grunn av dette ikke fått utbetalt dagpenger etter de 2 første meldekortperiodene, må du derfor søke på nytt hvis du fremdeles trenger dagpenger. Ta kontakt med NAV hvis du er usikker.

Dager du er syk, har ferie eller jobber mer enn 50 prosent av vanlig arbeidstid, regnes ikke med i ventedagene.

Hvis du er syk, har ferie eller jobber så mye at du ikke blir ferdig med de tre ventedagene i løpet av de første 15 virkedagene, vil du ikke ha rett til dagpenger. Dagpengesaken din vil da bli avsluttet, uten varsel. Du kan søke på nytt dersom du igjen oppfyller vilkårene. For deg som er permittert fra fiskeindustrien er det ikke ventedager.

Får du forskutterte lønnsgarantimidler i form av dagpenger, er det ikke ventedager. Får du innvilget en ny dagpengeperiode etter forskutterte lønnsgarantimidler, er det ventedager.

Barnetillegget er på 17 kroner per barn, og blir utbetalt for fem dager i uken. Du kan ha rett til barnetillegg hvis du forsørger barn under 18 år. Du kan ha rett til barnetillegg selv om barnet ikke bor hos deg. Barnet må være bosatt i Norge eller et annet land innenfor EØS-området. Du får ikke barnetillegg hvis barnet oppholder seg utenfor EØS-området i over 90 dager i løpet av en tolvmånedersperiode.

Hvis du har vært permittert og har fått innvilget en ny periode med dagpenger, kan du få et en ekstra utbetaling. Utbetalingen kaller vi kronetillegg. Du trenger ikke å søke, du får et brev fra oss hvis du har rett til kronetillegget.