Historikk

Historiske versjoner

Har du rett til dagpenger når du mottar annen økonomisk støtte fra NAV?

deltTekst
Id: b791652a-a6b8-4d70-a699-45f5c75af11c
Valgt dato:

Rekonstruksjon

Du kan ha rett til en kombinasjon av dagpenger og annen økonomisk støtte. Les mer om situasjonene nedenfor.