Historikk

Historiske versjoner

Hvem har rett til dagpenger?

deltTekst
Id: 51252605-b41f-4c85-9f9a-c66c39ffe41b
Valgt dato:

Rekonstruksjon

Du kan ha rett til dagpenger hvis du fyller alle kravene under

 • Arbeidsinntekten din er redusert
 • Du har mistet minst 50 prosent av arbeidstiden din. Du er minst 50 prosent permittert.
  Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert. Når vi vurderer om arbeidstiden din er tilstrekkelig redusert, kan vi maksimalt ta utgangspunkt i 40 timers arbeidsuke.
 • Du har hatt arbeidsinntekt på minst  1.5 G kroner (1,5 G) de siste 12 månedene, eller 3 G  kroner (3 G) de siste 36 månedene.

  Foreldrepenger, svangerskapspenger og svangerskapsrelaterte sykepenger regnes også med. Inntekt som selvstendig næringsdrivende regnes ikke med.

  Har du nylig vært vernepliktig kan du ha rett til dagpenger uavhengig av tidligere inntekt.

  Vi bruker opplysninger fra skatteetaten.no/mineinntekter for å se om du har rett til dagpenger. Mener du opplysningene er feil, må du gi beskjed til NAV og be arbeidsgiveren din rette opplysningene.
 • Du er reell arbeidssøker
  Dette innebærer at du som hovedregel kan jobbe minst 50 prosent og er villig og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge og til å delta i arbeidsmarkedstiltak. Les mer om reell arbeidssøker nedenfor.

  Er du delvis permittert eller permittert en kort periode kan kravet til at du må søke annet arbeid være lavere enn hvis du er 100 prosent permittert i en lengre periode.
 • Du oppholder deg i Norge og er medlem av folketrygden
  I noen tilfeller kan du ha rett til dagpenger fra Norge selv om du ikke oppholder deg i Norge. Les mer om hvilket land du skal søke dagpenger fra og ferie, feriepenger og utenlandsopphold.
 • Du er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiveren din ikke kan påvirke.
 • Du er under 67 år
  Du kan få dagpenger til og med den måneden du blir 67 år.