Hvor søker du arbeidsledighetstrygd etter jobb i EØS-land?

Arbeidsledighetstrygd kalles dagpenger i Norge. Hovedregelen er at du søker arbeidsledighetstrygd i landet du bor i. Nedenfor står det hvor du bør søke i ulike situasjoner.

Du har bodd og jobbet i Norge, men skal flyttet til et annet EØS-land

Du kan søke dagpenger fra Norge før du flytter, og så søke om å få beholde dagpenger fra Norge mens du søker jobb i det andre EØS-landet

De fleste EØS-land krever at du har jobbet i det aktuelle landet i en periode før du kan ha rett til arbeidsledighetstrygd der, men dette varierer fra land til land. Du må selv undersøke hvilke krav som stilles i det landet du søker arbeidsledighetstrygd fra. 

Din norske arbeidsgiver går konkurs

Du skal søke lønnsgarantimidler, forskudd på lønnsgarantimidler i form av dagpenger og dagpenger fra Norge, uavhengig av hvilket land du bor i.

Du har jobbet i Norge og reist hjem til et annet EØS-land minst en gang per uke

Bor du i ett EØS-land, arbeider i Norge og reiser hjem daglig eller minst én gang per uke er du grensearbeider.

  • Blir du delvis arbeidsledig, helt eller delvis permittert eller arbeidsgiveren din er konkurs, skal du søke dagpenger fra Norge.
  • Blir du helt arbeidsledig, skal du søke arbeidsledighetstrygd fra landet du bor i.

Du har jobbet i Norge og reist hjem til et annet EØS-land sjeldnere enn én gang per uke

Du skal søke dagpenger fra Norge. Du må da bo og oppholde deg i Norge. Reiser du tilbake til landet du bor i, mister du som hovedregel retten til dagpenger fra Norge. Du skal da søke arbeidsledighetstrygd i landet du bor i.

Skal du søke dagpenger fra Norge, men har problemer med å komme tilbake til Norge på grunn av reiserestriksjoner, kan du likevel ha rett til dagpenger fra Norge. 

Du bor i Norge og har jobbet i et annet nordisk land

Du skal søke dagpenger fra Norge. Oppgi i søknaden hvilke arbeid du har hatt i andre nordiske land de siste 36 månedene. Dette er viktig informasjon for oss når vi beregner om du har rett til dagpenger og hvor mye du kan få.

Du bor i Norge og har jobbet i Sveits eller andre EØS-land enn Norge

Du skal søke dagpenger fra Norge. Du må oppgi i søknaden hvilke arbeid du har hatt i Sveits eller andre EØS-land enn Norge de siste 36 månedene. Dette er viktig informasjon for oss når vi beregner om du har rett til dagpenger og hvor mye du kan få.

For å ha rett til dagpenger fra Norge, må du som hovedregel ha blitt arbeidsledig fra et arbeidsforhold i Norge. Har du ikke mistet arbeid i Norge, kan du likevel ha rett til dagpenger fra Norge hvis du

  • flytter til ektefelle som bor i Norge
  • har mistet arbeid fra et annet nordisk land

Hva regner NAV som ditt bostedsland?

NAV gjør en vurdering av hvilket land du bor i ut fra hvor familien din er, hvor du bruker fritiden din og lignende.

Slik søker du dagpenger i Norge

Søk dagpenger som arbeidsledig

Søk dagpenger som permittert