Hvor søker du arbeidsledighetstrygd etter jobb i EØS-land?

  • Blir du delvis arbeidsledig, helt eller delvis permittert eller arbeidsgiveren din er konkurs, skal du søke dagpenger fra Norge.
  • Blir du helt arbeidsledig, skal du søke arbeidsledighetstrygd fra landet du bor i.
  • Hvis du er helt arbeidsledig kan du søke dagpenger fra Norge. Du må da bo og oppholde deg i Norge. Flytter du tilbake til landet du bor i, mister du som hovedregel retten til dagpenger fra Norge. Du skal da søke arbeidsledighetstrygd i landet du bor i.
  • Hvis du er delvis arbeidsledig, eller helt eller delvis permittert kan du ha rett til dagpenger fra Norge, selv om du har reist hjem til bostedslandet ditt. 
  • flytter til ektefelle som bor i Norge
  • har mistet arbeid fra et annet nordisk land