Hvor søker du arbeidsledighetstrygd etter jobb i EØS-land?

  • Blir du delvis arbeidsledig, helt eller delvis permittert eller arbeidsgiveren din er konkurs, skal du søke dagpenger fra Norge.
  • Blir du helt arbeidsledig, skal du søke arbeidsledighetstrygd fra landet du bor i.
  • flytter til ektefelle som bor i Norge
  • har mistet arbeid fra et annet nordisk land