Grunnbeløpet brukes til å beregne mange av NAVs ytelser. Grunnbeløpet justeres 1. mai hvert år og blir fastsatt etter trygdeoppgjøret. 

info
På grunn av koronasituasjonen vil trygdeoppgjøret gjennomføres 1. og 2. september. Utbetalingen din blir justert så snart trygdeoppgjøret er klart, og endringen vil gjelde fra 1. mai.

Oversikt over grunnbeløpet fra1967 til i dag.