Historikk

Historiske versjoner

Opplever du stress eller bekymring?

deltTekst
Id: 715608aa-2772-40cb-8835-a9524feb530d
Valgt dato:

Rekonstruksjon

Det er vanlig å oppleve økt stress og bekymring i vanskelige perioder i livet. Du kan ha rett til ulike typer hjelp og støtte fra NAV.

Hvis du ikke har rett til dagpenger eller annen økonomisk støtte fra NAV, kan du ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Les om økonomi og gjeldsrådgivning.

Du kan ringe NAV Gjeldsrådgivning 55 55 33 39. Du trenger ikke si hvem du er for å få snakke med oss.

Du kan også chatte med oss om økonomiske problemer. Chatten er ikke en innlogget tjeneste. På grunn av taushetsplikten kan vi bare svare på generelle spørsmål.