Økonomi- og gjeldsrådgivning

Få kontroll på økonomien din

Når du ikke betaler innen fristen

Vi forklarer deg hva som skjer, steg for steg, hvis du ikke betaler regningene dine innen fristen.

Få oversikt over gjelden din

For å kunne håndtere gjelden din, må du først finne ut av hvor mye du skylder og til hvem. Vi gir deg råd om hvordan du går fram.

Lag et realistisk budsjett

Et budsjett hjelper deg med å få oversikt over økonomien din, og det blir enklere å se hvilke unødvendige utgifter du kan kutte.

Gjeldsordning

Hvis du er varig ute av stand til å betale det du skylder, kan du søke om gjeldsordning.

Gjeldsrådgivning fra NAV

NAV hjelper deg å ta kontroll over økonomien din. Du kan prate med oss på telefon, eller møte oss på NAV-kontoret.