Historikk

Historiske versjoner

Slik søker du om dagpenger

deltTekst
Id: f5590483-8f60-4aaa-8f69-db02aff7d04d
Valgt dato:

Rekonstruksjon

Du bør søke om dagpenger en uke før siste dag med lønn fra arbeidsgiver. Du får tidligst dagpenger fra dagen du både har registrert deg som arbeidssøker og sendt oss søknad om dagpenger.

 1. Du må være registrert som arbeidssøker for å ha rett til dagpenger. På Ditt NAV kan du se om du er registrert som arbeidssøker. Se film om hvordan du registrerer deg.

 2. Hvis du har lagt ved alle opplysninger vi trenger, kan vi behandle søknaden din raskere. På Ditt NAV kan du se om vi har mottatt søknaden din om dagpenger.

  Hvis du ikke har alle vedleggene når du søker, kan du ettersende disse innen 14 dager.

 3. Kontroller at riktig kontonummer er registrert hos NAV.

 4. Her finner du viktig informasjon om rettighetene og pliktene dine mens du mottar dagpenger.

 5. Du må sende meldekort hver 14. dag fra du har registrert deg som arbeidssøker. Tidspunktet for når du skal sende inn ditt første meldekort kan være mindre enn 14 dager fra du registrerte deg.

  Har det gått mer enn 20 dager siden siste gang du sendte et meldekort, blir du tatt ut av registeret som arbeidssøker hos NAV. Du må registrere deg som arbeidssøker på nytt og sende ny søknad om dagpenger.

 6. Register og oppdater CVen din på arbeidsplassen.no.

 7. Sjekk hvor lang saksbehandlingstiden er på dagpenger nå.

  Husk å sende meldekort og gi beskjed om endringer mens du venter på svar på søknaden.

 8. Mens du er permittert bør du ha jevnlig dialog med arbeidsgiveren din om permitteringssituasjonen din.