Søk om økonomisk sosialhjelp

Du skal søke til NAV-kontoret der du bor. Stadig flere kommuner kan ta i mot digitale søknader. Hvis du ikke skal søke digitalt, kan du søke med kommunens papirskjema.

Kom i gang med digital søknad