Klage på avgjørelse om sosiale tjenester

  • Hvilket avgjørelse du klager på, dette kalles også et vedtak. Du kan eventuelt legge ved vedtaksbrevet du klager på.
  • Hva du mener er feil ved avgjørelsen, og hvorfor du mener den er feil.
  • Signatur.
Du kan legge ved opplysninger som vedlegg, dette kalles også dokumentasjon, til klagen din.