Klage på vedtak om sosiale tjenester

Hvis du har fått et vedtak fra oss som du mener er feil, kan du klage.

Slik klager du

Du skal sende klagen til NAV-kontoret som har gjort vedtaket. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Her finner du kontaktinformasjon til NAV-kontoret.

Trenger du hjelp til å klage?

NAV-kontoret ditt kan hjelpe deg hvis du trenger hjelp til å skrive klagen. Da må du avtale en time på NAV-kontoret. Hvis du ønsker å ha med deg en person du har tillit til, har du rett til det.

Du kan også bruke advokat eller gi fullmakt til en person som klager på dine vegne.

Hva skal klagen inneholde?

  • Hvilket vedtak klagen gjelder. Du kan eventuelt legge ved vedtaket du klager på.
  • Hva du mener er feil ved avgjørelsen, og hvorfor du mener den er feil.
  • Signatur

Du kan legge ved dokumentasjon til klagen din.

Hva skjer når du klager?

Når du klager vil NAV-kontoret som har gjort vedtaket vurdere saken din på nytt. Saksbehandlingstiden varierer fra kommune til kommune. Hvis det går mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis du får medhold i klagen din, får du et nytt vedtak.

Hvis du ikke får medhold, blir klagen sendt videre til Statsforvalteren som vurderer saken din på nytt. Du får informasjon om saksbehandlingstid hos Statsforvalteren og hva som skjer videre.

Når Statsforvalteren har avgjort saken din, får du et nytt vedtak.

Du kan få dekket utgifter

Hvis du får medhold i klagen, kan du ha rett til å få dekket utgifter som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Et eksempel er utgifter til advokat. Da kan du sende krav om å få dekket sakskostnader til NAV-kontoret som har omgjort vedtaket.