Klage på vedtak om sosiale tjenester

  • Hvilket vedtak du klager på. Du kan eventuelt legge ved vedtaksbrevet du klager på.
  • Hva du mener er feil ved vedtaket, og hvorfor du mener den er feil.
  • Signatur.
Du kan legge ved opplysninger som vedlegg til klagen din.