Hvordan ettersender du dokumentasjon

Hvis du har søkt digitalt

Du kan ettersende dokumenter digitalt. Det gjør du ved å:

  • Gå til listen over dine sosialhjelpssøknader
  • Finn søknaden du ønsker å ettersende dokumenter til
  • Last opp dokumentene du skal ettersende

Pass på at du ettersender til den riktige søknaden.

Hvis du har søkt på papir

Har du søkt på papir, må du levere dokumentasjonen til ditt NAV-kontor. Du kan også sende det i posten.