Hvordan sender du opplysninger til oss?

  • Gå til listen over dine sosialhjelpssøknader
  • Finn søknaden du ønsker å sende aktuelle vedlegg til
  • Last opp vedleggene du skal sende