Til deg som skal motta eller mottar funksjonsassistanse