Din første EURES-jobb er en EU-ordning som skal hjelpe deg som er ung med å finne en jobb, en praktikantmulighet eller lærlingplass i et annet EU-land, Norge eller Island. Er du mellom 18 og 35 år, kan du få støtte til å reise på jobbintervju i utlandet, til flytteutgifter, til opplæring som språkkurs, og til anerkjennelse av dine kvalifikasjoner.

Nordjobb formidler sommerjobber i Norden for ungdom i aldergruppen 18-30 år, se informasjon og søknadsskjema.

Frivillig arbeid/utveksling kan være noe for deg som er mellom 18 og 25 år gammel og som drømmer om å reise ut og jobbe frivillig i 6-12 måneder i et annet land i Europa. Kostnader til reise og opphold blir som oftest dekket.

Som au pair bor du hos og arbeider for en familie. Det vanligste er at du får gratis kost og losji mot å ta deg av barna og gjøre husarbeid. Vertsfamilien din skal også betale deg lommepenger. Du kan søke jobb på egen hånd eller gjennom ulike organisasjoner som arbeider med au pair-formidling.

Mange bistandsorganisasjoner sender ut medarbeidere til oppdrag i utviklingsland.

Internasjonale organisasjoner lyser ofte ut ledige stillinger på sine hjemmesider. Hvis du ønsker å arbeide i Norden kan det være lurt å bruke jobbasene til arbeidsmarkedsetatene i de forskjellige landene.

Er du student, kan studiestedet ditt ha oversikt over jobbmuligheter i EU-området, og mange studiesteder formidler stipend til utplasseringer via EUs program for livslang læring. Det finnes også muligheter for å få stipend hvis du selv finner deg en jobb i et EU-land.

Hvis du ønsker sesongarbeid som for eksempel sommer-/vinterjobb eller fruktplukking om høsten, bør du starte forberedelsene 4-5 måneder før avreise. Bruk EURES-portalen for å finne fram til spennende jobber.

Er du høyt kvalifisert og ønsker å starte en profesjonell karriere, finne ny jobb eller være med på traineeordninger, kan du bruke EURES-portalen og få nyttige tips og informasjon.

Business Support Centre (BSC) industrien er en bransje i vekst. I Norge omtales gjerne bransjen som "Call Centre".