Beholde medlemskap i folketrygden når du er utsendt arbeidstaker til et EØS-land eller Sveits

  • Du er omfattet av norsk trygdelovgivning på utreisetidspunktet.
  • Du fremdeles er ansatt og får utbetalt lønn fra arbeidsgiveren i Norge i perioden du jobber i utlandet. Du kan ikke bytte arbeidsgiver under oppholdet.
  • Utenlandsoppholdet ikke varer lengre enn 24 måneder. Hvis du erstatter en annen utsendt arbeidstaker, kan den samlede perioden i utlandet for deg og den du erstatter ikke vare lenger enn 24 måneder.   
  • informasjon om den som får fullmakt: navn og organisasjonsnummer hvis det er en virksomhet, navn og fødselsnummer hvis det er en privatperson
  • informasjon om hva fullmakten dekker og for hvilken periode den gjelder 
  • navnet ditt og underskrift