Ved arbeid i utlandet er det viktig å avklare om det er hovedregelen eller reglene for utsendte arbeidstakere som gjelder.

Det gjelder egne regler for UD og Forsvaret.

Når er du utsendt arbeidstaker

Du regnes som utsendt arbeidstaker når du sendes ut av arbeidsgiver i Norge for å arbeide i et annet land.

Det forutsetter at arbeidsgiver betaler lønn og pliktig arbeidsgiveravgift. Arbeidsoppholdet må også være av kortere varighet enn 12 måneder.

Hvis Norge har en trygdeavtale med det landet du skal jobbe i, kan det gjelde andre regler.

Se også informasjon til arbeidsgiver.

Når er du ikke utsendt arbeidstaker

Selv om du er i et arbeidsforhold i Norge, regnes du ikke som utsendt når du oppfyller et av disse kriteriene:

  • Arbeidsoppholdet i utlandet skal vare lenger enn 12 måneder.
  • Du skal arbeide for utenlandsk arbeidsgiver.
  • Arbeidsgiveren din ikke plikter å betale arbeidsgiveravgift til Norge.
  • Du arbeider for norsk arbeidsgiver, og har hjemmekontor i utlandet.

Du mister medlemskapet i folketrygden den dagen du reiser ut av Norge.

Konsekvenser når du ikke er medlem i folketrygden

Er du ikke medlem i folketrygden, har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter hvis du blir syk. Du finner informasjon om dekning av medisinske utgifter på nettsidene til helsenorge.no.

Du opparbeider deg heller ikke pensjonsrettigheter.

Hva kan du gjøre for å beholde medlemskapet i folketrygden

Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Det forutsetter at du har vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.

Du kan søke om frivillig medlemskap når

  • du er arbeidstaker i utlandet utenfor EØS-området eller Sveits, for en bedrift med norske eierinteresser, eller
  • du er utsendt av norsk arbeidsgiver til et land Norge ikke har trygdeavtale med

Du må betale trygdeavgift av inntekten din.

Rett til ulike ytelser fra NAV

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.