Utsendt arbeidstaker til utlandet

  • Arbeidsoppholdet i utlandet skal vare lenger enn 12 måneder.
  • Du skal arbeide for utenlandsk arbeidsgiver.
  • Arbeidsgiveren din ikke plikter å betale arbeidsgiveravgift til Norge.
  • Du arbeider for norsk arbeidsgiver, og har hjemmekontor i utlandet.
  • du er arbeidstaker i utlandet utenfor EØS-området eller Sveits, for en bedrift med norske eierinteresser, eller
  • du er utsendt av norsk arbeidsgiver til et land Norge ikke har trygdeavtale med