Au pair eller praktikant i utlandet

Hvis du skal arbeide som au pair eller praktikant i utlandet, mister du medlemskapet ditt i folketrygden samme dag som du begynner i jobben.

Når er du au pair eller praktikant?

Du regnes som au pair eller praktikant når

  • du er i et arbeidsforhold
  • du har lommepenger, praktikantlønn eller fri kost og losji

Det kan være arbeid i private familier, praksisarbeid for studenter, arbeid hos Disney World og lignende.

Hva skjer når du begynner å arbeide i utlandet?

Du mister medlemskapet ditt i folketrygden, men hvis du er au pair eller praktikant i et EØS-land eller Sveits bør du undersøke om du er medlem i trygdeordningen i arbeidslandet, og får rettigheter der.

Konsekvenser når du ikke er medlem

Er du ikke medlem av folketrygden, har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter hvis du blir syk. Du finner informasjon om dekning av medisinske utgifter på nettsidene til helsenorge.no. Du opparbeider deg heller ikke pensjonsrettigheter.

Hva kan du gjøre for å beholde medlemskapet?

Du kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Det forutsetter at du har vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.

Hvis du ikke blir medlem i arbeidslandet kan du få innvilget frivillig medlemskap i folketrygden.

Du må betale trygdeavgift av inntekten din.

Spesielt for UD-praktikanter

Du må sende søknad om medlemskap i folketrygden om du ønsker å opprettholde medlemskapet. Du skal ikke betale trygdeavgift av stipendet du mottar fra ambassaden. 

Rett til ulike ytelser fra NAV

Hvis du skal oppholde deg i utlandet og mottar ytelser fra NAV, må du undersøke om du kan ta med deg ytelsen.

Slik finner du jobb som au pair eller praktikant i utlandet