Au pair eller praktikant i utlandet

  • du er i et arbeidsforhold
  • du har lommepenger, praktikantlønn eller fri kost og losji