Arbeidstaker i utlandet

  • Du er i et arbeidsforhold i Norge og skal arbeide for denne arbeidsgiveren i utlandet.
  • Du har lønn fra Norge som det blir betalt pliktig arbeidsgiveravgift av.
  • Ditt totale utenlandsopphold skal vare i mindre enn 12 måneder. Når du skal på tjenestereise til utlandet for din norske arbeidsgiver er du fortsatt medlem i folketrygden.
  • Du er omfattet av norsk trygdelovgivning på utreisetidspunktet.
  • Du fremdeles er ansatt og får utbetalt lønn fra arbeidsgiveren i Norge i perioden du jobber i utlandet. Du kan ikke bytte arbeidsgiver under oppholdet.
  • Utenlandsoppholdet ikke varer lengre enn 24 måneder. Hvis du erstatter en annen utsendt arbeidstaker, kan den samlede perioden i utlandet for deg og den du erstatter ikke vare lenger enn 24 måneder. 
  • du er arbeidstaker i utlandet utenfor EØS-området eller Sveits, for en bedrift med norske eierinteresser, eller
  • du er utsendt av norsk arbeidsgiver til et land Norge ikke har trygdeavtale med.