Utenlandsk student i Norge

  • skal gå på skole i Norge kortere enn et år og
  • har lovlig opphold
  • ikke har arbeidsinntekt 
  • ikke er medlem i folketrygden