Opphold i Norge og folketrygden

Les om opphold i Norge og muligheter og begrensninger for å bli medlem i folketrygden.

Opphold i Norge

Du må ha lovlig opphold i Norge og ha til hensikt å oppholde deg i landet lenger enn 12 måneder for å bli medlem i folketrygden. Hvis du har sterk tilknytning til landet og skal være her i 3-12 måneder kan du søke om frivillig medlemskap.

Utenlandsk student i Norge

Når du skal studere kortere enn et år i Norge, blir du som hovedregel ikke medlem i folketrygden.

Turist i Norge

Når du skal på ferie til Norge blir du ikke medlem i folketrygden.

Barnebidrag til eller fra utlandet

Selv om en av dere bor i utlandet, skal den av dere som ikke bor sammen med barnet betale barnebidrag. Hvis du bor i Norge kan du få barnebidrag fra en bidragspliktig som bor i utlandet.