Turist i Norge

  • i mindre enn 12 måneder og
  • du ikke har arbeidsinntekt i Norge
  • Hvis du kommer fra et EØS-land eller Sveits kan du ta med deg helsetrygdkortet. Kortet dokumenterer retten din til å få dekket øyeblikkelig og nødvendig medisinsk behandling etter folketrygdloven.
  • Kommer du fra Australia vil du ha rett til dekning etter folketrygdloven hvis du blir syk når du er på ferie i Norge.
  • Du som kommer fra andre land må kjøpe privat forsikring som dekker utgifter hvis du skulle bli syk når du er på ferie i Norge.