Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager

Du kan få sykmelding hvis du får behandling som har en slik virkning på deg at du ikke kan jobbe den samme dagen.

Dette må gjelde hvis du skal få sykmelding:

  • Den som sykmelder deg, må bekrefte at det er nødvendig at du ikke jobber den dagen på grunn av behandlingens virkning.
  • Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager blir bare godkjent for hele dager, det vil si 100 prosent sykmelding på selve behandlingsdagen.
  • Sykmeldingen skal angi antall behandlingsdager og tidsrom for behandlingen.
  • Det kan brukes maksimum én behandlingsdag i uken.
  • Er det snakk om et behandlingsopplegg med flere behandlingsdager per uke, skal det skrives gradert sykmelding. 

Hvordan søker du om sykepenger for enkeltstående behandlingsdager?

  • Når sykmeldingsperioden er over, får du en melding fra NAV. Da er den digitale søknaden klar til å fylles ut. Du logger deg inn og sender søknaden fra nav.no.
  • Arbeidsgiveren din må sende inntektsopplysninger slik at vi kan regne ut hva du skal ha i sykepenger i forbindelse med behandlingsdagene.  

Hvis du får godkjent behandlingsdagene

Arbeidsgiveren din dekker sykepengene for de første 12 behandlingsdagene. Deretter er det NAV som dekker sykepengene.