Hvis selve behandlingen har en slik virkning på deg at du ikke kan jobbe resten av dagen, kan du få en sykmelding for dagen behandlingen skjer.

  • Den som sykmelder deg må bekrefte at det er nødvendig at du ikke arbeider på grunn av behandlingen.
  • Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager blir bare godkjent for hele dager, det vil si 100 prosent sykmelding på selve behandlingsdagen.
  • Sykmeldingen skal angi antall behandlingsdager og tidsrom for behandlingen.
  • Det kan brukes maksimum én behandlingsdag i uken.
  • Er det snakk om et behandlingsopplegg med flere behandlingsdager per uke, skal det skrives gradert sykmelding. 

Hvordan søker du om sykepenger for enkeltstående behandlingsdager?

  • Når sykmeldingsperioden er over, får du en melding fra NAV. Da er den digitale søknaden klar til å fylles ut. Du logger deg inn og sender søknaden fra nav.no.
  • Arbeidsgiveren din må sende inntektsopplysninger slik at vi kan regne ut hva du skal ha i sykepenger i forbindelse med behandlingsdagene.  

Arbeidsgiverperioden er det antall arbeidsdager du vanligvis arbeider i løpet av 16 kalenderdager. Har du femdagers uke, skal arbeidsgiveren din betale sykepenger for de første 12 behandlingsdagene.