Sykmelding for enkeltstående behandlingsdager

 • Du er frisk nok til å jobbe de dagene du ikke får behandling.
 • Den dagen du får behandling, kan du ikke jobbe verken før eller etter behandlingen av hensyn til behandlingens virkning.
 • du kan jobbe før eller etter behandlingen
 • fraværet skyldes at det meste av dagen går med til reise til og fra behandlingen
 • du får behandling eller kurs som varer hele dager. Da ber du i stedet om å få en gradert sykmelding.
 • Du får 100 prosent sykmelding på selve behandlingsdagen.
 • Du kan få én behandlingsdag i løpet av en uke. Trenger du flere behandlingsdager per uke, ber du i stedet om å få en gradert sykmelding. 
 • Den som sykmelder deg, må bekrefte at det er nødvendig med fravær hele dagen på grunn av behandlingens virkning.
 • Sykmeldingen skal angi antall behandlingsdager og tidsrommet for behandlingen.
 • Når sykmeldingsperioden er over, får du en melding fra NAV. Da er den digitale søknaden klar til å fylles ut. Du logger deg inn og sender søknaden fra nav.no.
 • Arbeidsgiveren din må sende inntektsopplysninger slik at vi kan regne ut hva du skal ha i sykepenger i forbindelse med behandlingsdagene.