Gradert sykmelding

  • Du kan jobbe færre timer enn vanlig, med færre arbeidsoppgaver.
  • Du kan bruke lengre tid på de arbeidsoppgavene du utfører.