Gradert sykmelding

Hvis du kan være delvis i arbeid, skal du bli delvis sykmeldt. Hensikten er å holde kontakten med arbeidsplassen og bruke de mulighetene du har til å jobbe. Forutsetningen er at det er medisinsk forsvarlig.

Hvor mye og hvor lenge?

Sykepengene kan graderes ned til 20 prosent. Perioder med graderte sykepenger regnes med i den tiden du kan få sykepenger, som er maksimalt 52 uker. Tidsbegrensingen er altså den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt.

Praktisk gjennomføring

For å kunne arbeide delvis er du avhengig av at arbeidsgiveren din legger til rette for det. Dere samarbeider om å finne fram til en arbeidsordning som fungerer. Sett dere et mål og lag en plan for hvordan dere kan tilpasse jobben og arbeidsmengden, gjerne sammen med den som har sykmeldt deg.

Det er to måter å være delvis sykmeldt på:

  • Du kan jobbe færre timer enn vanlig, med færre arbeidsoppgaver.
  • Du kan bruke lengre tid på de arbeidsoppgavene du utfører.

Som et eksempel kan du bruke hele dagen på å utføre 50 prosent av de vanlige oppgavene dine.