Er du blitt sykmeldt hos en fastlege, får du en SMS eller e-post fra NAV kort tid etter. Klikker du på lenken og logger inn på nav.no, blir du sendt direkte til Ditt sykefravær. Der finner du sykmeldingen og nyttig informasjon om hva som skjer under sykefraværet.

For deg som har arbeidsgiver

Fra nav.no kan du sende sykmeldingen til arbeidsgiveren din. Diagnosen er ikke synlig for arbeidsgiveren. Du kan se mer om dette inne på Ditt Sykefravær, under punktet «Dette får arbeidsgiveren din se».

Når du har sendt sykmeldingen, finner arbeidsgiveren den i meldingsboksen i Altinn. Samtidig melder de inn navnet på den lederen som har ansvar for å følge deg opp mens du er sykmeldt. Lederen får sin egen side på nav.no der sykmeldingene blir lagt.

Merk:

  • Har du flere arbeidsgivere, må legen skrive en sykmelding til hver av dem.
  • Gjelder sykmeldingen reisetilskudd, må du fortsatt be om å få den på papir fra den som sykmelder deg. Det er fordi du foreløpig trenger del D på papir i akkurat disse tilfellene.

Når sykmeldingsperioden er over

Når sykefraværet er over, får du en ny melding med lenke til den digitale søknaden om sykepenger. Er sykmeldingen på mer enn 31 dager, får du flere søknader per sykmelding. Du varsles på SMS og/eller epost når en ny søknad er klar til utfylling.

Innlogget på nav.no svarer du på noen spørsmål som vi bruker til å beregne sykepengene dine. Du må svare på spørsmålene selv om du får lønn fra arbeidsgiveren når du er syk. Det er fordi arbeidsgiveren legger ut for deg og skal ha pengene tilbake fra NAV. Arbeidsgiverens krav til NAV baserer seg på det du fyller ut.

Noen må fortsatt få sykmeldingen på papir

  • Gjelder sykmeldingen reisetilskudd, må du inntil videre sende inn søknaden om sykepenger (del D) på papir. Se hvor du sender søknaden.
  • Du må også ha sykmeldingen på papir hvis du ikke har adgang til å få BankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå, eller hvis du har strengt fortrolig adresse (kode 6).

Sykehusene skriver bare ut på papir

Sykmeldinger som skrives ut på sykehus kommer fortsatt bare på papir. Blir du sykmeldt på et sykehus, får du ingen melding om å logge deg inn på nav.no. Da bruker du både sykmeldingen (del C) og sykepengesøknaden (del D) som du fikk på papir på sykehuset.

Om pålogging

For å kunne logge deg inn på Ditt NAV, trenger du BankID, Buypass eller Commfides. BankID får du fra banken din. Hvis du ikke har eller kan skaffe noen av delene, må du fortsatt levere sykmeldingen din på papir.

Les mer om innlogging på nav.no.