Digital sykmelding – informasjon til deg som er sykmeldt

  • Har du flere arbeidsgivere, må legen skrive en sykmelding til hver av dem.
  • Gjelder sykmeldingen reisetilskudd, må du fortsatt be om å få den på papir fra den som sykmelder deg. Det er fordi du foreløpig trenger del D på papir i akkurat disse tilfellene.
  • Gjelder sykmeldingen reisetilskudd, må du inntil videre sende inn søknaden om sykepenger (del D) på papir. Se hvor du sender søknaden.
  • Du må også ha sykmeldingen på papir hvis du ikke har adgang til å få BankID eller annen legitimasjon på høyeste sikkerhetsnivå, eller hvis du har strengt fortrolig adresse (kode 6).