Tabeller

Utviklingen for sykepenger

 Det ble utbetalt sykepenger for 7,6 millioner dager i 1. kvartal 2019. Kvinner er mer sykmeldt enn menn og står for 60 prosent av sykepengedagene.

Stadig færre bruker opp sine sykepengerettigheter. I 1. kvartal 2019 brukte 9 927 personer opp sine sykepengerettigheter. 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no