Sykepengedager betalt av folketrygden. 1 kvartal 2004-2019. I tusen dager

2004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019
I Alt9 1947 4028 4298 3168 2928 6878 8868 8518 4418 3938 4838 4828 0998 3617 5078 107
Menn3 9033 0623 3533 2343 2093 5743 6013 4603 2083 2323 2623 2333 1643 1962 8483 031
Kvinner5 2914 3405 0765 0825 0835 1135 2865 3915 2325 1605 2215 2494 9365 1654 6595 077
Utelukkende arbeidstakere8 0746 4847 4807 4727 5087 8248 0048 0057 6337 5987 7017 7217 3437 6256 9357 582
Menn3 2012 4962 7862 7432 7433 0373 0512 9412 7432 7662 7982 7892 7182 7722 5112 722
Kvinner4 8733 9884 6944 7294 7654 7864 9545 0644 8894 8324 9024 9324 6254 8544 4244 860
Utelukkende Selvstendige603487497458447503475438398385377335311293266260
Selvst 15.dag 65 %177139152149146176170149145138139126127125115119
Selvst 15.dag 100%17414315013513916215314613212512110997927869
Jordbrukere 15.dag 100%109939380757467656156524643423936
Selvst 1.dag 65 %242019191820201915161515129910
Selvst 1.dag 100%292220201615131288876553
Jordbruk 1.dag 100 % (Selvst)3332222211111001
Fiskere fangstmenn 1.dag 100%87676153505350463541413126202121
Andre Trygdegrupper517432452387337360407408410409405425445442305266
Arbeidsløse med dagpenger298256254180132125175183181176176197215234179149
Kombinert Arb/Selv55424744414646484548455051303029
Frilansere mv76495751495252485258636671615857
Omsorgspenger ved barn/barnepassers sykd33444566777879911
*Pleiepenger ved Inst opphold barn7788910111012111199810
Oppl penger omsorg funksjh barn910111111111111111099101199
*Pleiepenger til yrkesaktiv med omsorg alvorligt sykt barn686370889111010499989591807783155
Pleiepenger for pleie nær pårørende1111111333455645
Pleiepenger for omsorg av alvorlig sykt barn og barn som har opphold i institusjon er fjernet fra sykepengestatistikken fra 1.1.2018.