Sykepengetilfeller betalt av folketrygden. 1 kvartal 2004-2019. Antall

Pleiepenger for omsorg av alvorlig sykt barn og barn som har opphold i institusjon er fjernet fra sykepengestatistikken fra 1.1.2018.