Erstattede sykepengedager i 1 kv 2010-2019. Arbtakere. Fylke og kjønn. Antall