Arkiv - Sykepengestatistikk 2. kvartal 2018

Statistikk per 2.kvartal 2018

Tabeller

Utviklingen for sykepenger

 Antall erstattede sykepengedager 2. kvartal 2018 er 7,38 millioner, en liten økning på 260 000 dager fra samme kvartal i fjor. Økningen er relativt jevnt fordelt, men noen fylker har en større økning. I Rogaland økte antall erstattede dager med 14,5 prosent, det vil si fra 530 000 til 595 000 erstattede dager.

I 2. kvartal 2018 brukte 8 981 personer opp sykepengerettighetene sine. Dette er noe færre enn på samme tid i fjor. Det er en stadig nedgang i personer som bruker i sykepengerettighetene sine på landsbasis. Fra 2009 er antallet redusert fra 11 500 til 9 000 personer i 2018.

 

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no