Sykepengedager betalt av folketrygden. 2 kvartal 2003-2018. I tusen dager