Registrerte sykepengetilfeller med oppbrukt sykepengerett i 2 kv 2009-2018. Arbtakere. Fylke og kjønn. Antall