Statistikknotat

Tabeller

Utviklingen i det legemeldte sykefraværet 

Sykefraværet har ikke vært publisert siden 4. kvartal 2014. I de 7 kvartalene siden forrige publisering har sykefraværet holdt seg stabilt med en svak nedgang for det legemeldte sykefraværet.

I 3. kvartal 2016 var det legemeldte sykefraværet 5,4 prosent. En økning på 0,9 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Sykefraværet var stabilt for kvinner (+0,2 %) og viste en svak økning for menn (+1,5 %).

Endringene i sykefraværet fra 3. kvartal 2015 til 3. kvartal 2016 (figur 4) viser at økningen blant menn var størst blant de mellom 30-39 år og de mellom 50-59 år. For kvinner økte sykefraværet mest for de mellom 35 år til 49 år. For de aller yngste gikk sykefraværet mye ned for begge kjønn.

I Rogaland stiger sykefraværet kraftig. I 3. kvartal 2016 økte sykefraværet fra 4,5 prosent til 4,8 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er den største økningen blant alle fylkene. Sykefraværet økte noe mer for menn enn for kvinner men forskjellen er ikke betydelig for dette kvartalet.

Finnmark har hatt en kraftig nedgang i sykefraværet de siste kvartalene. Det sank fra 6,4 prosent i 3. kvartal 2015 til 5,9 prosent i 3. kvartal 2016. Sykefraværet har gått ned betydelig for begge kjønn, og noe mer ned for menn enn for kvinner

Innføringen av A-ordningen i januar 2015 har gitt et nytt datagrunnlag for beregning av tapte og avtalte dagsverk. A-ordningen innebærer at arbeidsgivere rapporterer inn lønn- og ansettelsesforhold til det offentlige på en ny måte enn tidligere. Effekten av nytt datagrunnlag på sykefraværsprosenten er liten men den kan variere mellom fylker og næringer.    

Statistikk fra Arbeids- og velferdsdirektoratet omfatter bare legemeldt fravær

Kontaktinfo statistikk: nav.statistikk@nav.no

Andre henvendelser: Kontakt pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet på telefon 400 03 144 (mottar ikke SMS). Telefonen er betjentf til kl 21 hverdager, kl. 12-19 lørdager og kl. 12-21 søndager.

Du kan også sende e-post til presse@nav.no