Tabeller

Infografikk

2019 - Ubetalinger utlandet.png

7,4 milliarder kroner utbetalt til utlandet i 2019

I fjor mottok 75 000 personer bosatt i utlandet utbetalinger fra NAV. Dette er 500 færre personer enn i 2018. Over halvparten av pengene – 4,6 milliarder – gikk til alderspensjonister.

Til sammen mottok norske statsborgere bosatt i utlandet 4,4 milliarder kroner i 2019. Personer med utenlandsk statsborgerskap bosatt i utlandet mottok 3 milliarder kroner.

1,63 prosent av de samlede utbetalingene fra NAV i 2019 gikk til personer bosatt i utlandet. Dette er svakt ned fra 2018, hvor andelen var 1,65 prosent, men de samlede utbetalingene til utlandet økte med 186 millioner kroner fra 2018 til 2019.

Mest til Sverige

8 av 10 kroner gikk til land i Europa (79%). Sverige er det landet det utbetales mest penger til, med 2,4 milliarder kroner i 2019. 767 millioner kroner gikk til personer bosatt i Spania og 660 millioner kroner til Danmark. Thailand følger deretter med 426 millioner kroner, mens Polen er nummer fem med 412 millioner utbetalt i 2019.

41 prosent av utbetalingene til Sverige gikk til utenlandske statsborgere, mens 59 prosent gikk til norske statsborgere bosatt i Sverige. 89 prosent av utbetalingene til Spania og 88 prosent av utbetalingene til Thailand gikk til norske statsborgere. I Polen er situasjonen motsatt. Her gikk 90 prosent av utbetalingene til utenlandske statsborgere.

Flest norske mottakere

4,6 milliarder kroner er alderspensjon. Deretter følger uføretrygd, med 1,7 milliarder kroner i 2019. De fleste mottakerne av disse ytelsene er norske statsborgere. For dagpenger og kontantstøtte er bildet et annet. 9 av 10 mottakere av dagpenger og kontantstøtte i utlandet var utenlandske statsborgere.

Størst gjennomsnittlig beløp til Thailand

Blant de 30 landene med størst utbetalinger i 2019, mottok personer i Thailand mest med 242 000 kroner per år, og personer i Litauen minst, med 36 000 kroner per år.