Utbetalinger til personer i utlandet

Figur_Utbetalinger fra NAV til innbyggere i utlandet i 2023.PNG