Utviklingstrekk i folketrygden 2010–2030, 2021-utgaven