Regnskapsstatistikk

Statistikk året 2011

Tabeller for folketrygden

Utgiftsutviklingen

NAVs utgifter på vegne av folketrygden i 2011 var på 329 milliarder kroner. Dette innebærer en nominell økning på 20 milliarder kroner eller 10,6 prosent fra 2010.

Statistikken er basert på Arbeids- og velferdsetatens internregnskap. Det kan være mindre avvik i forhold til det offisielle statsregnskapet. 

Av de største utgiftsområdene økte alderspensjon med 11,1 prosent og stønad ved fødsel og adopsjon med 10,6 prosent.